• De grachtengordel met daarin aangegeven de verkaveling en de drie ontwerplocatie

  • Drie ontwerpen zijn binnen hetzelfde bouwblok op locaties geprojecteerd van respectievelijk één, twee en drie kavels breed.

  • Het huis van het licht, één kavel breed

  • Het huis met de tien kamers, twee kavels breed

  • Het huis met een hof, drie kavels breed

Delirious Amsterdam

Een typologisch onderzoek naar de evolutie van de Amsterdamse grachtenhuisarchitectuur in de Gouden Eeuw leidde tot het inzicht dat drie ontwerpthema’s in alle gevallen bepalend zijn: het ontwerpen met licht, de organisatie van kamers en de circulatie binnen een huis. Voor het onderzoek werden zeven huizen geselecteerd die in de beroemde periode van 1602 tot 1672 zijn gebouwd. Het eerste huis uit de selectie is Huis Bartolotti, dat bekend is door de betrokkenheid van Hendrick de Keyser. Daarnaast zijn een huis op naam van Jacob van Campen, drie huisontwerpen van Philips Vingboons en twee van de hand van Adriaen Dortsman onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat elk van de drie thema’s nadrukkelijk naar voren treedt op een andere perceelbreedte, hoewel zij altijd tezamen voorkomen.