Deze atlas van Amsterdam omvat een analyse van de ontwikkeling van de gebieden langs de Amstel en het IJ door de eeuwen heen. De atlas het ontstaan en de transformatie van het gebied op verschillende schaalniveaus, van regio tot kavel. Daarnaast gaat de atlas in op de relatie tussen de stad en het water.