Het onderzoek naar Antwerpen heeft zich geconcentreerd op de morfologische en stedenbouwkundige ontwikkelingen van de stad. De belangrijkste vraag die is onderzocht is hoe Antwerpen zich in de loop der tijd stedenbouwkundig en architectonisch heeft ontwikkeld en welke politieke, economische en religieuze achtergronden hieraan ten grondslag hebben gelegen. De analyse omvat de ontwikkeling van Antwerpen van keizerlijk nederzetting tot moderne metropool. Om deze tijdsperiode te analyseren is de atlas opgedeeld in tien hoofdstukken die betrekking hebben op de belangrijkste ontwikkelingen van de stad.